Dyrekcja Muzeum

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Piotr Kondraciuk Stanowisko: Dyrektor
2
Agnieszka Gawron Stanowisko: p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Organizacji i Marketingu
Telefon: 81 881 02 88
Email:
3